Pan jest pasterzem moim tekst pochodzi z Psalmu 23

Pan jest pasterzem moim tekst pochodzi z Psalmu 23

Pan jest pasterzem moim tekst pochodzi z Psalmu 23. Psalmy to utwory modlitewne, mające za zadanie lirycznie zwracać się do Boga. Z greckiego słowo psalm oznacza śpiew przy akompaniamencie instrumentu strunowego zwanego psalterion. Wyróżnia się różne rodzaje psalmów jak np.: błagalne, chwalebne, żałobne, pokutne, prorocze, patriotyczne. Księga Psalmów, wchodząca w skład Biblii zawiera 150 utworów, twierdzi się, że ich autorem jest król Dawid. Jednym z nich jest właśnie Psalm 23.

 

Ma on charakter chwalebny i jednocześnie błagalny. Bogaty jest w metafory. Wychwala on Boga, za jego dobroć, troskę, opiekę w stosunku do ludzi. Podmiot przyrównuje Boga do Pasterza, który dba o swoje stado owiec z największą miłością. Zapewnia, że mi trudności cierpienia jakie często człowiek doświadcza w swoim życiu, Bóg zawsze jest obok, daje siłę, odwagę by przezwyciężać chwilę zwątpienia. Bóg zapewnia również życie wieczne i daje zbawienie. Psalm 23 jest jednym z najbardziej znanych, na jego podstawie powstało mnóstwo pieśni, piosenek o tematyce religijnej. Wielu muzyków parafrazuje ten utwór, rozpowszechniając go.